De geschiedenis van het ursulinenklooster

In 1863 vestigden de zusters Ursulinen zich in een groot historisch woonhuis in de binnenstad van Maastricht. Dit huis werd, na de bestemming tot klooster, uitgebreid met een internaat, pensionaat, kloost- erkapel, externaat, HBS, kweekschool, ziekenver-blijf, bakkerij, wasserij en een huis=kapel. Iedere uitbreiding vond plaats naar de geest van de tijd, waarbij gebruik werd gemaakt van gerenom- meerde architecten; zoals Johannes Kaijser en Alphons Boosten. Gaandeweg is hierdoor een complex ontwikkeld met monumentale waarde, waarvan het hoofdgebouw en de kloosterkapel inmiddels Rijksmonument zijn.

Huis bonhomme

De historische kern van het Ursulinen- klooster is het huis Bonhomme, waar de zusters zich in 1863 vestigden. Dit huis heeft een achttiende-eeuws voorkomen, maar bij nadere beschouwing blijkt het gebouwd rondom een houtskelet, dat waar- schijnlijk uit de late middeleeuwen stamt. Het huis bestaat uit een kelder- laag, de begane grond met stijlkamers, een eerste, tweede, derde en vierde etage (zolder). Zowel in het exterieur als in het interieur is de monumentale waarde goed te zien. Talentino Mestreech is gevestigd in de vier stijlkamers op de begane grond van het huis Bonhomme. Deze unieke, sfeervolle stijlkamers zijn nog geheel authentiek en ingericht met materialen uit de tijd van toen. Een goddelijke omgeving!

Wist je dat?

Het binnenkort mogelijk is om een bezoek te brengen aan het Limburg Miniatuur Museum in de kloosterkapel?